S. EUTALIA – SPRAWIEDLIWA WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata została uhonorowana Nazaretanka – siostra Eutalia Jadwiga Wismont. Wraz z innymi siostrami w czasie II wojny światowej z narażeniem życia niosła pomoc żydowskim dzieciom, które w szkole sióstr znalazły ocalenie od Holocaustu.

W sobotę 16 marca 2024 r. w klasztorze sióstr nazaretanek w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 137 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Siostrom.

W programie: Msza święta pod przewodnictwem biskupa Michała Janochy oraz uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej (na murze klasztornym przy ulicy Czerniakowskiej).

W wydarzeniu wzięli udział między innymi władze zakonne Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, rodziny upamiętnionych Sióstr, rodziny uratowanych Dziewcząt, władze państwowe, przedstawiciele IPN, delegacje uczniów i absolwentek nazaretańskich szkół.

Siostra Eutalia Jadwiga Wismont w styczniu 2023 r. została uhonorowana medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W czasie okupacji wojennej była przełożoną warszawskiej wspólnoty sióstr nazaretanek oraz oficjalnie właścicielką szkoły krawieckiej, w której siostry prowadziły tajne nauczanie i chroniły dzieci żydowskie. Pozostałe Siostry (wymienione na tablicy), które w czasie wojny pracowały w szkole i niosły pomoc dzieciom żydowskim to:

s. Amabilis Maria Filipowicz
s. Ezechiela Janina Szupenko
s. Florencja Irena Jankowska
s. Izabela Jadwiga Machowska
s. Lauretana Barbara Gumowska

W szkole sióstr nazaretanek na stałe przebywało kilkanaście dziewcząt. Młodsze dzieci mieszkały u sióstr krótko, zazwyczaj przenoszone były do innych klasztorów albo rodzin. Niektóre z dziewcząt żydowskich nigdy nie opuszczały budynku internatu, dlatego siostry udostępniały im swój klasztorny ogród, aby tam mogły korzystać ze świeżego powietrza. Nie jest znana dokładna liczba uratowanych dzieci. Wszystkie żydowskie dzieci, które trafiły do klasztoru sióstr nazaretanek, przeżyły wojnę.

S. Karolina Łuczak
rzeczniczka sióstr nazaretanek
tel. 502 293 994