DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO W NAZARECIE

Święto Ofiarowania Pańskiego a jednocześnie  27. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego dane nam było przeżywać w tym roku podczas celebracji Mszy świętej w kościele dolnym Bazyliki Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie. Obrzędowi pobłogosławienia świec, wspólnej procesji i Eucharystii sprawowanej przy Grocie Zwiastowania przez licznie zgromadzonych kapłanów, przewodniczył Mons. Rafic Nahra, biskup pomocniczy Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i wikariusz Patriarchy dla Izraela. W słowie wstępnym, ksiądz biskup wyraził wdzięczność do zgromadzonych osób konsekrowanych za ich obecność i posługę w Ziemi Świętej. Podkreślił także, jak ważna jest wspólna modlitwa i dziękczynienie za osoby, które swoje życie całkowicie oddały Bogu przez różnorakie formy konsekracji. Nawiązując do miejsca, w którym się zgromadziliśmy powiedział: Pięknie jest być właśnie tutaj – przy Grocie Matki Bożej; pięknie jest wspominać Maryję, która TUTAJ powiedziała – TAK. I to słowo oddaje całą prawdę o konsekracji. TUTAJ, pierwsza Konsekrowana uczy, co to znaczy mówić TAK.

W homilii, skierowanej zarówno do osób konsekrowanych jak i parafian, kaznodzieja w trzech punktach odniósł się do postaci z Ewangelii, które uczą nas co znaczy: oddać życie Bogu. Wpierw zauważył Annę, która przybywała nieustannie w świątyni, która służyła Bogu modlitwą i postem. – Ta postawa ma nas uczyć życia w obecności Bożej podczas zwyczajnych codziennych czynności; post ma nas oderwać od siebie samych, aby zdobyć pełną wolność wewnętrzną – powiedział bp Nahra. Drugi wzór, ksiądz biskup wskazał w Symeonie, na którym 'spoczywał Duch Święty’: – Bo nie ma konsekracji bez Ducha Świętego, to On uświęca i konsekruje. Duch Święty to Miłość, więc On nas uzdalnia do miłości i służenia innym. Jeśli nie zatrzymany się na sobie, możemy wychodzić do innych, kochać innych. Trzeci bohater, na którym kaznodzieja skupił uwagę, to św. Józef, – którego przykład życia, ma uczyć nas posłuszeństwa w pełnieniu woli Bożej wszędzie tam gdzie Bóg nas posyła. Nawet jeśli to posłanie nie jest dla nas łatwe – podkreślił. Na koniec bp Nahra zaprosił osoby konsekrowane do ponownego oddania się Bogu, na wzór Maryi, która Jemu wszystko zawierzyła.

Po homilii miało miejsce odnowienie ślubów. Każda osoba konsekrowana pragnąca ponowić swoje oddanie Bogu, uczyniła to z zapalonym, specjalnie przygotowanym dla niej lampionem, odczytując w znanym dla siebie języku tekst formuły ślubów. Zanim jednak to nastąpiło, główny celebrans zwrócił się z prośbą do wszystkich obecnych, aby w tym momencie byli świadomymi świadkami ponownego oddania się Bogu osób konsekrowanych, podziękowali za dar powołania, i aby modlili się o wierność dla nich. Podkreślił tym samym szczególny wymiar świadectwa życia, apostolskiego trudu, potrzeby otwartości, akceptacji i dyspozycyjności do współpracy na niełatwym polu ewangelizacyjnym przy tak bogatej różnorodności religii, kultur, narodowości i języków.

Na Eucharystii zgromadziły się osoby życia konsekrowanego nie tylko z Nazaretu, ale z niemalże całej Galilei. Siostry i bracia zakonni oraz członkowie Instytutów Świeckich i nowych wspólnot charyzmatycznych przybyli z Hajfy, Kafarnaum, Tabghi, Magdali. Po Mszy świętej odbyła się okolicznościowa agapa. Przedłużeniem świętowania, była wspólna wieczorna adoracja przy Grocie Zwiastowania z animacją liturgiczną wspólnoty Shalom.

W Nazarecie obecnie posługuje dziewięciu Polaków: cztery siostry zakonne (trzy ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – nazaretanki; jedna ze Zgromadzenia Sióstr Boskiego Zbawiciela – salwatorianka), trzech braci zakonnych z Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego – bonifratrzy, jeden ojciec z Zakonu Braci Mniejszych – franciszkanin oraz jeden kapłan z Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego – salezjanin. Według danych statystycznych z 2021 roku w Ziemi Świętej posługuje ponad 500 zakonników, ponad 900 sióstr zakonnych oraz około 300 osób należących do różnych Instytutów Życia Konsekrowanego i nowych wspólnot kościelnych. Stosunkowo nową formą życia poświęconego Bogu w diecezji są osoby żyjące według Ordo Virginum. Obecnie jest sześć dziewic konsekrowanych i dwie na etapie przygotowawczym.