WIZYTACJA W GHANIE

W dniach 9 – 28 maja 2022 r. s. Angela Marie Mazzeo, przełożona generalna, przebywała na wizytacji w Ghanie.

Siostra odwiedziła wszystkie trzy nasze wspólnoty i spotkała się ze wszystkimi Siostrami, a także odwiedziła dwie nasze szkoły, spotykając się ze współpracownikami, uczniami i rodzinami. Był to czas radości spotkania, wspólnej modlitwy, pracy, odpoczynku. Dzieci ze szkół w Chiraa i Yamfoo zaprezentowały to, czego nauczyły się w szkole oraz pod kierownictwem nauczycieli przedstawiły bogate zwyczaje ghańskiej kultury. Wyjątkowym i pełnym radości czasem była także wizyta w naszym nowicjacie.

Jest naszą ogromną radością, że Nazaret tak pięknie rozwija się w Afryce. Prosimy Boga o błogosławieństwo dla tej misji.