REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W NOWOGRÓDKU

Tegoroczny Wielki Post obfituje w wydarzenia, które zmuszają nas wszystkich na nowo przyjrzeć się naszemu życiu, zobaczyć to, co nas spotyka w świetle Słowa Bożego. To wezwanie podjęły także Siostry z Białorusi, organizując kolejne spotkanie dla młodych kobiet.

1-3 kwietnia w Nowogródku odbyły się rekolekcje pod hasłem: Radość kości złamanych (Ps 51). Uczestniczyło w nich 57 dziewcząt z różnych części Białorusi, a mianowicie z Grodna, Mińska, Stołbców, Lidy, Dokszyc, Herwiata, Udzeła, Nowogródka i Iwiańca. Tematem przewodnim było Boże miłosierdzie objawiające się w życiu króla Dawida. Ojciec Władysław Minko OFMCap pomógł lepiej poznać historię Dawida i głębiej zrozumieć Boże przebaczenie, miłość i miłosierdzie. W programie była Eucharystia, wspólnie przeżywanie Drogi Krzyżowej, czas na rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się refleksjami w grupach. Jednym z najważniejszych punktów była całonocna adoracja, kiedy każda uczestniczka rekolekcji miała możliwość przebywać z Panem sam na sam.

Na wspólnym podsumowaniu często wybrzmiewały słowa: Dla Boga nie liczy się moja idealność, ale tylko to, czy jestem szczera wobec Niego i wobec siebie. On chce obdarzyć mnie swoją miłością i miłosierdziem. Po prostu muszę to zaakceptować i zawsze pamiętać, że kocha mnie tak bardzo, że On wybacza wszystko i nigdy nie odrzuca. Dziewczęta były bardzo wdzięczne za możliwość przeżycia takiego czasu i już czekają na kolejne rekolekcje.

Dla nas to ogromna radość, że możemy towarzyszyć tak wielu młodym osobom w drodze odkrywania Boga i Jego przebaczającej Miłości.

s. Nazaria Mikłasz