OBŁÓCZYNY W GHANIE

19 marca 2022 r. trzy nasze Siostry w Ghanie: s. M. Joyce, s. Scholastica Marie i s. M. Nancy rozpoczęły kolejny etap formacji czyli nowicjat. W imieniu Zgromadzenia uroczystości przewodziła s. Speranza Grzebielec, radna generalna. Domem nowicjatu od tego roku będzie nasz dom w Sunyani.

Dzielimy się tą wielka radością i prosimy o modlitwę, by Bóg prowadził nasze Siostry i wspierał na drodze powołania, by wzrastały w coraz głębszym umiłowaniu Boga i coraz lepiej rozumiały i realizowały charyzmat Nazaretu.