Spotkanie Ekonomia Franciszka

W dniach 19-21 listopada 2020 odbywało się spotkanie The Economy of Francesco, oczywiście online. To dni refleksji, dzielenia się, projektowania, inspiracji. Ludzie z całego świata słuchają konferencji, dwa razy dziennie uczestniczą w wirtualnym spacerze po miejscach związanych ze św. Franciszkiem, jednocześnie słuchając duchowych refleksji z życia Biedaczyny z Asyżu, biorą udział w dyskusjach tematycznych. Kolejne punkty programu przeplata aranżacja muzyczna stworzona przez młodych ekonomistów-pasjonatów muzyki, którzy chcą lepszego świata dla wszystkich, chcą powszechnego braterstwa i to pragnienie wyrażają w tekstach specjalnie przygotowanych utworów.

Uczestnicy spotkania wraz z organizatorami połączyli się w jedną wirtualną sieć, aby mówić i marzyć o lepszej ekonomii dla świata. Takiej, która włącza, a nie wyklucza, która buduje, a nie niszczy, która nie czyni różnic, ale jednoczy. W imieniu Sióstr Nazaretanek wzięła w nim udział s. Bogusława Kopka. Zapewne znajdzie się stosowny czas i Siostra podzieli się z nami swoim doświadczeniem. Spotkanie zakończyło się wysłuchaniem video-przesłania papieża Franciszka, który wezwał kolejny raz młodych ekonomistów, przedsiębiorców i naukowców do troski o całe stworzenia, do dbałości o godność każdej osoby, o poszanowanie i ustanawianie praw, które będą dobre dla wszystkich. Cytując słowa z ostatniej Encykliki „Fratelli tutti”, powiedział: „Dzisiaj stajemy przed wielką szansą wyrażenia tego, że jesteśmy braćmi, bycia kolejnymi miłosiernymi Samarytanami, biorącymi na siebie ból porażki, zamiast wzniecania nienawiści i urazy” (FT 77). Papież Franciszek przypomniał, że nikt nie zbawia się sam, i skierował do nas młodych zaproszenie do rozpoznania, że potrzebujemy jeden drugiego, żeby dać życie tej kulturze ekonomicznej, która jest zdolna „by zrodziły się marzenia, wzbudziły proroctwa i wizje, rozkwitły nadzieje, rozbudziło zaufanie, opatrzono rany, nawiązano relacje, rozbudzono jutrzenkę nadziei, by uczono się od siebie nawzajem i tworzono pozytywną wyobraźnię, która oświeciłaby umysły, rozpaliła serca, przywróciła rękom siły i natchnęłaby młodych – wszystkich ludzi młodych, nikogo nie wykluczając – wizją przyszłości przepełnionej radością Ewangelii” – z przemówienia na rozpoczęcie Synodu Młodych, 3 października 2018.

_________________

WIĘCEJ INFORMACJI
francescoeconomy.org
Facebook
Twitter
Instagram
Flickr
YouTube

Copyright 2021 © CSFN. Wszystkie prawa zastrzeżone.