RADUJCIE SIĘ, RADUJCIE SIĘ!

Poniedziałek 17 grudnia 2018 r. był dniem wielkiej radości dla wspólnoty Szkoły Świętej Rodziny w Chiraa, w Ghanie!!! W obecności S. Helen Tereba, Berimy Mensa Afari – lokalnego Wodza, S. Justyny – dyrektorki szkoły, zaproszonych gości, a także rodziców oraz uczniów, Ks. Biskup Matthew Gyamfi – biskup diecezji Sunyani, poświęcił drugi budynek ukończonej niedawno szkoły podstawowej.

W czasie swojego przemówienia, Ks. Biskup wyraził szczerą wdzięczność wobec Matki Jany i całego Zgromadzenia za odpowiedź na zaproszenie do Ghany. “Jesteśmy Wam nieskończenie wdzięczni, ponieważ znamy wartość szkoły. Dla Kościoła i dla Ghany uczniowie staną się krzewicielami tych wartości, jakie zostaną im wpojone. Nie potrafimy wystarczająco podziękować za to. Podziękować także za Wasze poświęcenie. W imieniu Kościoła i naszego kraju, dziękujemy!”

Nauczycielom oraz uczniom należą się gratulacje za przygotowane na ten dzień specjalne programy i przedstawienia.