XXV KAPITUŁA GENERALNA

Logo Kapituły

 

Symbolika

„Będziecie Moimi świadkami”

Najbardziej przekonującym świadectwem jest

Służba,

mająca swoje źródło w miłości

Ducha Świętego,

Który uzdalnia do bycia darem dla innych.

To najbardziej wiarygodny i wyrazisty „głos”

oraz Krzyż

najbardziej czytelne świadectwo Miłości Boga.

Jezus powiedział: Ja jestem pośród was jak ten, kto służy (Łk 22, 27); scena obmycia nóg jest ikoną Jego tożsamości, to prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka. Jezus oddał za nas Swoje życie. Bycie Jego świadkami oznacza więc to samo dla nas: oddać nasze życie za braci i siostry.