CSFN na Filipinach

Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu posługują na Filipinach od 1982 roku.  Przybyły tam na zaproszenie Oblatów św. Józefa, mieszkających w Metro Manila.

Poświęcenie Domu, 11 grudnia 1982.

Dziś, w liczbie czterdziestu Sióstr po ślubach wieczystych, są jedynie dwie pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, podczas, gdy resztę stanowią powołania rodzime. Dziewczęta i młode kobiety w dalszym ciągu hojnie odpowiadają na wezwanie Boga. W chwili obecnej w Prowincji są cztery nowicjuszki i cztery postulantki. Spora liczba dziewcząt, uczestniczy w Antipolo w programie przygotowującym nowe kandydatki do Zgromadzenia.

Cechą charakterystyczną pracy Sióstr mieszkających na czterech wyspach: Luzon, Cebu, Bohol i Oriental Mindoro, jest posługa wobec rodzin. Siostry zaangażowane są w pracę parafialną, opiekę pastoralną, katechizację, edukację przedszkolną, szkolną (na wszystkich poziomach) oraz na poziomie uniwersyteckim.

Główny dom Zgromadzenia na Filipinach, to dom prowincjalny pw. Maryi z Nazaretu, który znajduje się w Greenhills, Manila. Nie jest to wyłącznie siedziba Siostry Prowincjalnej i Jej Rady, bowiem dom ten jest również domem lokalnej wspólnoty Sióstr posługujących w pobliskiej parafii. Obecnie, mieszkają tam także Siostry postulantki, korzystające z kursów formacji religijnej, szeroko dostępnych w Metro Manila.

Siostry świętujące z ludnością.

Podczas odwiedzin w lokalnych wspólnotach, łatwo można dostrzec, że Siostry prawdziwie są zaangażowane w służbę ludowi Bożemu, wszędzie tam, gdzie zostaną posłane i są do tego dobrze przygotowane. Większość Sióstr posiada kwalifikacje do pracy nauczycielskiej, katechetycznej, opieki pastoralnej, itp. Po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji, Siostry łatwo przenoszą się do nowych miejsc i dostosowują się do nowych warunków lokalnych, czy to w ubogich czy też bogatszych rejonach kraju.

Zgromadzenie posiada dwa własne, sponsorowane dzieła, a mianowicie: Szkołę Najświętszej Rodziny Tubigon (z przedszkolem dla dzieci do 10 roku życia) na wyspie Bohol, oraz Przedszkole Najświętszej Rodziny w mieście Antipolo. Parę miesięcy temu Szkoła Najświętszej Rodziny w Bohol bardzo ucierpiała na skutek trzęsienia ziemi. Dzięki ogromnej hojności parafii w Manili, Zgromadzenia i rodzin naszych Sióstr rozsianych po całym świecie, a także z pomocą dotacji z Caritas, budynek został odrestaurowany i szkoła znów w pełni może funkcjonować.

S. M. Irmina pracująca w szkolnej bibliotece.

Siostry w Antipolo przygotowały specjalny program wychowania przedszkolnego dla miejscowych dzieci. Jest to tzw. ABC Program, ofiarowany dzieciom, których rodzice nie mogą sobie pozwolić na posyłanie ich do lokalnych przedszkoli. Rodziny te nie ponoszą żadnych kosztów tego nauczania. Dodatkowo, Siostry uruchomiły kuchnię dla ubogich dzieci, zapewniając im główny posiłek cztery razy w tygodniu.

Siostry prowadzą także szkołę parafialną w Nasugbu, Batangas, znaną jako Akademia św. Franciszka Ksawerego, która, pomimo, iż istnieje od niedawna, cieszy się w diecezji wysoką reputacją.

S. Janet z grupą chłopców.

Od wielu już lat Siostry obejmują swoją posługą także dom wychowawczy dla chłopców, tzw. Halfway House w Alabang Hills. Wielu chłopców, którzy znaleźli tam nie tylko schronienie, ale prawdziwy dom, studiuje obecnie na różnych collegach lub uniwersytetach, a ci, którzy już zdobyli wykształcenie, cieszą się swoim własnym, niezależnym życiem.

Misja Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu jest misją Kościoła i dzieli te same wyzwania, radości i błogosławieństwa.

Wierzymy, że dzięki dalszej Bożej pomocy i opiece Maryi z Nazaretu, jak i ofiarności tak wielu ludzi, misja ta będzie kontynuowana, aby Królestwo Boże mogło być nadal szerzone na filipińskiej ziemi.

Prezentacja na temat Prowincji Maryi z Nazaretu

Czy wiesz:

Jest to sześć pierwszych sióstr pochodzenia filipińskiego, które wstąpiły kiedy Nazaret początkował w 1982 r. Są to, od lewej, siostry Julie Marie Catapang, Mary Lyn Panares, Maria Fe Mata, Maria Gloria Tablatin, Judy Marie Balladares i Alyn Marie Calago. Nie ma na zdjęciu siostry Marisabel Loreto.

 

Wydarzenia z Filipin