WIZYTACJA W NAZARECIE

W dniach od 4 do 13 grudnia 2023 r. s. Angela Marie Mazzeo i s.Amabilis Sikora przebywały w Ziemi Świętej. Celem podróży było przeprowadzenie wizytacji generalnej we wspólnocie naszych Sióstr w Nazarecie. Siostry spędziły czas na wspólnej modlitwie i dzieleniu się doświadczeniem życia w ostatnim czasie boleśnie naznaczonego toczącymi się walkami w strefie Gazy. Miały także możliwość spotkania i rozmowy z sąsiadami, przyjaciółmi i współpracownikami Sióstr. Siostry odwiedziły także Jerozolimę i spotkały się z kardynałem Pierbattistą Pizzaballa oraz biskupami Łacińskiego patriarchatu Jerozolimy: Rafikiem Nahra i Giacinto-Boulos Marcuzzo.

W tym czasie adwentu był to również dla Sióstr czas szczególnej modlitwy o pokój, ustanie wszelkich form przemocy i nienawiści w świecie i przyjęcie przez wszystkich ludzi oczekiwanego Księcia Pokoju.