WIZYTACJA W AUSTRALII

W dniach 2-25 listopada 2023 r. s. Angela Marie Mazzeo, przełożona generalna przeprowadziła w Prowincji Ducha Świętego w  Australii wizytację. W tej podróży  towarzyszyła jej s. Speranza Grzebielec, radna generalna. Siostry miały możliwość odwiedzenia wszystkich domów prowincji, spotkać się ze wszystkim Siostrami, a także wzięły udział w zebraniu członków Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Siostry zapoznały się także z apostolstwami podejmowanymi przez Siostry.

Był to bardzo bogaty i piękny czas budowania naszej wzajemnej jedności i ubogacenia się pięknem różnorodności.