PIERWSZE ŚLUBY W USA

5 sierpnia 2023 r. w USA dwie nowicjuszki z naszego zgromadzenia złożyły pierwsze śluby s. Esperanza Marie Danks oraz s. Molly Bernadette Spiering. Prosimy o modlitwę za nasze siostry, aby z radością w sercu wiernie kroczyły drogą, którą Oblubieniec przygotował dla nich. Niech Wam Bóg błogosławi Kochane Siostry!