SPOTKANIE W NOWOGRÓDKU

27-29  marca 2023 r. w Nowogródku (Białoruś) odbyło się kolejne spotkanie dla dziewcząt. Rekolekcje: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” prowadził ks. Dmitrij Papieniók wraz z naszymi Siostrami. W programie była Eucharystia, konferencje, praca w grupach i oczywiście całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Nowym elementem spotkania były warsztaty rękodzieła prowadzone przez s. Aleksandrę i s. Danielę.