KONFERENCJA GENERALNA

W dniach od 3 do 9 września 2022 r. w domu prowincjalnym w Krakowie miała miejsce Konferencja Generalna, w której wziął udział zarząd generalny na czele z s. Angelą Marie Mazzeo, przełożoną generalną oraz przełożone prowincjalne wszystkich prowincji Zgromadzenia. Był to wyjątkowy i piękny czas wspólnej modlitwy, wzajemnego słuchania oraz rozeznawania, w jaki sposób dziś mówi do nas Pan i do czego nas wzywa. Pomiędzy poruszonymi tematami szczególnie ważny wydaje się temat rozeznawania, synodalności, przemiany sposobu myślenia, gotowości do otwarcia naszych serc w pokorze, do bycia autentycznie sobą, także z własną słabością, nawet ryzykując bycie zranionym w imię miłości.

Podczas konferencji Siostry miały również możliwość lepszego poznania się i podzielenia się, w jaki sposób realizowane są dekrety i zalecenia ostatniej kapituły generalnej oraz uczyć się wzajemnie od siebie, korzystając z bogatego doświadczenia każdej z prowincji.