IMIENINY S. ANGELI MARIE, PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ

Prawie już tradycją stało się, że swój dzień imienin s. Angela Marie świętuje w niecodziennych okolicznościach. Tym razem było to także wyjątkowe miejsce: stepy Kazachstanu.

S. Angela Marie obchodziła swoje imieniny 25 marca 2022 razem z Siostrami w Zielonym Gaju. Najpierw były życzenia i piosenka, a potem wycieczka nad słone jezioro… na stepie. To jest wyjątkowo piękne miejsce. Potem Siostry odwiedziły miejscowy kołchoz, zobaczyły nowoczesny sprzęt i stare zabytkowe samochody. Po południu wzięły udział w dwóch Mszach świętych i dwóch Drogach Krzyżowych: w punkcie filialnym parafii w Nowogreczanowce i w parafii w Zielonym Gaju. Wszędzie parafianie składali s. Angeli życzenia. Po liturgii Siostry pojechały zobaczyć zachód słońca.

Po tym krótkim świętowaniu s. Angela Marie kontynuuje wizytację w Kazachstanie. W tym czasie także odbędzie się wizytacja online dwóch wspólnot z Rosji.

26 marca Siostry udały się do Kellerowki, po drodze zwiedzając sanktuarium w Ozjornoje i podziwiając surowe piękno kazachskich stepów.

27 marca s. Angela Marie rozpoczęła wizytację w Tajnszy. Następnie uda się do Lisakowska.