REKOLEKCJE W NOWOGRÓDKU

W Nowogródku (Białoruś) w dniach 3-5 stycznia 2022 r. odbyły się rekolekcje dla dziewcząt. Tematem przewodnim było pytanie: Co kryje moje serce? Na spotkanie przyjechały dziewczęta z różnych parafii Grodna, a także Lidy, Stołbców, Mińska i Nowogródka. Konferencje dla dziewcząt prowadził ksiądz Aleksander Fedotow. Nauki rekolekcyjne i medytacje były skoncentrowane wokół postaci Ewy i Maryi.

Uczestniczkom rekolekcji towarzyszyło to samo wspólne pragnienie: rozpoznać swoje powołanie życiowe, które faktycznie można odkryć w sercu, spotykając się tam z Bogiem. Dlatego też dziewczęta uczyły się, jak medytować Słowo Boże.

Oprócz modlitw i konferencji podczas rekolekcji był także czas na rekreacyjne wieczory oraz oglądanie filmów, które pomagały otworzyć się na innych, nawiązać nowe znajomości, odkryć radość przebywania we wspólnocie.

S. Nazaria Miklasz