ŚLUBY WIECZYSTE W KRAKOWIE

1 sierpnia 2021 r., w rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionych Nazaretanek z Nowogródka, w domu prowincjalnym w Krakowie s. Anna złożyła śluby wieczyste, przyjmując tajemnicę od Ducha Świętego Ożywiciela. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ojciec Ireneusz – paulin z Krakowa. W imieniu Zgromadzenia i Kościoła śluby przyjęła s. Angela Marie Mazzeo, przełożona generalna.

Siostrze Annie życzymy wiernej miłości i otwartości na Boże prowadzenie w codziennym życiu.

Copyright 2021 © CSFN. Wszystkie prawa zastrzeżone.