POBYT W DOMACH MISYJNYCH W GHANIE

W dniach od 16 lutego do 10 marca 2021 roku s. Alina Furczyk, asystentka generalna i s. Speranza Grzebielec, radna generalna przebywały w Ghanie.

Siostry odwiedziły wszystkie nasze domy: w Chiraa, Sunyani i Yamfo oraz obie nasze szkoły, by lepiej poznać warunki i środowisko w jakim Siostry żyją i posługują. Podczas tego czasu w każdej wspólnocie Siostry dzieliły się Słowem Bożym i miały spotkanie dotyczące naszego charyzmatu. Uczestniczyły także w życiu wspólnot, odwiedziły parafie i instytucje, z którymi są Siostry związane. Miały także możliwość odwiedzenia najbiedniejszych rodzin, z którymi pracują nasze Siostry. S. Alina i s. Speranza wzięły także udział w spotkaniu polskich misjonarzy pracujących w Ghanie, na które przybył także nuncjusz apostolski ks. bp Henryk Jagodziński oraz spotkały się z biskupami diecezji Suniani i Goaso, w których pracują  Siostry. Siostry odwiedziły także nowicjat Sióstr Służebnic Ducha Świętego, szkołę prowadzoną przez lokalne Zgromadzenie oraz ogromną szkołę Salezjanów w Teme, aby zobaczyć, jak w tych warunkach pracują inni misjonarze i bardziej zrozumieć specyfikę tej kultury.

Na zakończenie pobytu w Ghanie Siostry spotkały się również z Przełożonymi wspólnot, a potem ze wszystkimi Siostrami. Było to bardzo poruszające Spotkanie, na którym Siostry dzieliły się doświadczeniami swojego misjonarskiego życia i swoim rozumieniem misji i swojego w niej miejsca, starały się także porozmawiać na temat wyzwań i przyszłości misji w Ghanie. Siostry Postulantki podzieliły się także, jak widzą rolę i misję naszego Zgromadzenia w tym Kościele.

Był to niezwykle bogaty i piękny czas. Jest naszą ogromną radością, że nasza misja w Ghanie rozwija się i wydaje tak piękne owoce.